روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه

روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با روابط‌عمومی مجتمع مس سرچشمه
شماره برگزارکننده
۰۳۴۳۴۲۶۶۹۱۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام