سامانه علوم پرتویی ایران

ارتباط با سامانه علوم پرتویی ایران
درباره سامانه علوم پرتویی ایران

سامانه علوم پرتویی ایران، برگزار کننده کارگاه ها و سمینارهای تخصصی علوم پرتویی و هسته ای با آدرس تلگرامی SCIWORKSHOP@