رویداد کارآفرینی ایکاب

رویداد کارآفرینی ایکاب

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با رویداد کارآفرینی ایکاب
شماره برگزارکننده
۰۳۱۳۳۹۱۲۵۸۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره رویداد کارآفرینی ایکاب

دانشگاه صنعتی اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان