سازمان توسعه تجارت ایران  و مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران

سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران

رویداد‌ها۹
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۰۷
ارتباط با سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تحقیق و توسعه خشکبار ایران
شماره برگزارکننده
۲۵۹۴۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی