سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۴
ارتباط با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مجری برگزار کننده رویداد: کاریزاعتماد