سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با همکاری سازمان فروش ایرانیان(سافا) و گروه کارآفرین و روزنامه اقتصادی آسیا

سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با همکاری سازمان فروش ایرانیان(سافا) و گروه کارآفرین و روزنامه اقتصادی آسیا

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱
ارتباط با سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با همکاری سازمان فروش ایرانیان(سافا) و گروه کارآفرین و روزنامه اقتصادی آسیا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران با همکاری سازمان فروش ایرانیان(سافا) و گروه کارآفرین و روزنامه اقتصادی آسیا

ویژه کارآفرینان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط و تولید کنندگان خانگی با هدف ارائه خدمات کوچینگ بازاریابی و فروش محصولات و خدمات و کمک به فروش و بازاریابی آنها