سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد

سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد
شماره برگزارکننده
۰۵۱۳۵۲۳۳۱۲۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد

معونت آموزش شهروندی - فرهنگسرای شهر زیبا و ایمن