سازمان مدیریت برنامه و بودجه

سازمان مدیریت برنامه و بودجه

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با سازمان مدیریت برنامه و بودجه
شماره برگزارکننده
-۰۵۱-۳۷۶۶۳۳۳۸-۰۹۱۵۵۱۲۶۶۰۹-۰۹۱۲۳۸۴۳۶۶۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سازمان مدیریت برنامه و بودجه

نکات کاربردی تنظیم قرارداد

نکات تنظیم اسناد الزام‌آور

حل اختلاف در قراردادها

تأخیرات و نوع برخورد با آن در قراردادها

معیار پذیرش

مسئولیت‌های قراردادی

خسارت و پیش‌بینی آن

نکات قراردادهای مشاوره

نکات قراردادهای پیمانکاری

ارائه درس آموخته‌های از نمونه‌های واقعی