سازمان مدیریت صنعتی - نمایندگی فارس

سازمان مدیریت صنعتی - نمایندگی فارس

رویداد‌ها۸
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با سازمان مدیریت صنعتی - نمایندگی فارس
شماره برگزارکننده
۰۷۱۳-۲۲۸۵۰۴۵ داخلی ۱۱۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی