سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴۹
ارتباط با سازمان مدیریت صنعتی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۴۲۸۹۴۸۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سازمان مدیریت صنعتی

واحد دوره‌هاي عالي - دوره MBA - گرايش مديريت كسب‌وكارهوشمند وتحولگرا

(MITM)