سازمان مردم نهاد مکتب حرمت حیات

رویداد‌های سازمان مردم نهاد مکتب حرمت حیات
ارتباط با سازمان مردم نهاد مکتب حرمت حیات
درباره سازمان مردم نهاد مکتب حرمت حیات

کنگره تخصصی صلح سبز با هدف ترویج دکترین جهان بدون خشونت از راه آشتی با طبیعت، بنا نهاده شد. سازمان مردم نهاد حرمت حیات به عنوان مجری و برگزار کننده ی این کنگره، تلاش دارد که در راستای اشاعه و ترویج راهکارهای بدون خشونت، فرصتی برای بیان اندیشه های سازنده و ارائه ی مقالات و مطالب مفید فراهم نماید.