سازمان مرکزی انجمن سفیران علم گستر

سازمان مرکزی انجمن سفیران علم گستر

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با سازمان مرکزی انجمن سفیران علم گستر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۹۹۰۹۱۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سازمان مرکزی انجمن سفیران علم گستر

دبیرخانه المپیاد کشوری صنعتگران رباتیک و مکاترونیک (ARMO CUP)