سایت بیزینس مانیتور ایران

سایت بیزینس مانیتور ایران

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۲
ارتباط با سایت بیزینس مانیتور ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۲۰۵۹۸۱۴-۰۲۱۲۲۰۴۱۸۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سایت بیزینس مانیتور ایران

سایت بیزینس مانیتورایران ، اولین وتنها سایت ایرانی فعال در حوزه ی مطالعات واستخراج اطلاعات وآمارهای تحلیلی مرتبط با کسب وکارهای ایرانی در زمینه های مثل اندازه بازار، گزارش حضور ، آینده پژوهی، بررسی سهم بازار، بررسی عملکرد رقبا و... می باشد .

حضور فعال وموثر والبته نتیجه بخش دردنیای کسب وکار ، مستلزم برخروداری از توانمدنی ها وشایستگی های خاصی است که معمولا به راحتی وآسانی به دست نمی آیند.

یکی از این توانمندی ها ، صلاحیت کسب وکارها وکارآفرینان در عرصه پایش محیط کسب وکار ونظارت براعداد وارقام حاکم برآن است.

کارآفرینان وصاحبان کسب وکار ، نسبت به اعداد وارقام حساسیت بالایی از خود نشان می دهند وعملا با آن کسب وکار خود را حس می کنند. وگرنه بدون این شایستگی (در اختیار داشتن اعداد وارقام) ، نمی توان گفت که کارآفرینان ، شایسته عمل می کنند .

 مهم ترین اطلاعات مورد نیاز هر کارآفرین  ، دسترسی به اطلاعات زیر است :

-         گزارشات اندازه بازار کالاها وخدمات

-         گزارشات سهم بازار

-         گزارشات رفتار رقبا در محیط کسب وکار

-         گزارشات آینده پژوهی

-         گزارشات طرح کسب وکار

-         گزارشات امکان سنجی

-         گزارشات مارکت پلن

 وجوداین اطلاعات برای هرکارآفرینی  این امکان را فراهم می کند تا در  انتهای هر دوره ی زمانی ، میزان اثربخشی وکارایی راهکارها واقدامات خود درکسب وکاررا مورد سنجش وارزیابی قرارداده وموفقیت خود را در فضای کسب وکار مورد سنجش وارزیابی قرار بدهد.

از آنجا که  جمع آوری وتحلیل این اطلاعات ، کاری حساس وکاملا تخصصی است ، سایت بیزینس مانیتور ایران ، به اتکای تجربه ی 30 ساله مدیران خود وبا سابقه ی 15 ساله فعالیت در عرصه کسب وکارهای ایرانی، توانسته با تهیه وارایه بیش از 10000 گزارش  در  زمینه های فوق، خدمات ارزنده ای را به جامعه ی کارآفرینی وکسب وکار کشور ارایه نماید.