ساینس تاک

ساینس تاک

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۴
ارتباط با ساینس تاک
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۸۵۸۲۷۹۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ساینس تاک

ساینس تاک یه موسسه ی خصوصی مرتبط با دانشجویان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور است که در راستای توسعه ی ارتباط دانش بومی و تجربه و دانش دانشجویان خارج از کشور گام برمیدارد