Cover

سایه پرداز آذرخش

۵ دنبال کننده - ۱ رویداد - دبیرخانه: ۰۲۱-۶۶۷۰۵۱۹۴
دنبال کنندگان

سایه پرداز آذرخش، در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس مستقر است. این شرکت هدف خود را توسعه اینترنت اشیا و فناوری های نوین درصنایع مختلف به ویژه گردشگری قرار داده است.

۰رویداد
پیش رو

هیچ رویداد پیش‌رویی ندارد.