سایه پرداز آذرخش

رویداد‌های سایه پرداز آذرخش
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با سایه پرداز آذرخش
درباره سایه پرداز آذرخش

سایه پرداز آذرخش، در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس مستقر است. این شرکت هدف خود را توسعه اینترنت اشیا و فناوری های نوین درصنایع مختلف به ویژه گردشگری قرار داده است.