سایه پرداز آذرخش

سایه پرداز آذرخش

شماره دبیرخانه
۰۲۱-۶۶۷۰۵۱۹۴
تعداد کل رویدادها
۱
دنبال کنندگان
۵

درباره سایه پرداز آذرخش

سایه پرداز آذرخش، در مرکز رشد دانشگاه تربیت مدرس مستقر است. این شرکت هدف خود را توسعه اینترنت اشیا و فناوری های نوین درصنایع مختلف به ویژه گردشگری قرار داده است.