ستاره حمیدی

ستاره حمیدی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با ستاره حمیدی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۶۹۴۱۶۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره ستاره حمیدی

متخصص روانشناسی، روان‌درمانگر مایندفولنس