سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

رویداد‌ها۲۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۸
ارتباط با سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت
شماره برگزارکننده
۰۲۱۷۷۲۲۹۴۳۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت

جهاد دانشگاهی علم و صنعت