سجاد سمیعی نژاد

سجاد سمیعی نژاد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با سجاد سمیعی نژاد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سجاد سمیعی نژاد

دوره فشرده در چهار روز - مدرک از دانشگاه تهران و مدرک بین المللی از آلمان