سرویس وی آی پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رویداد‌های سرویس وی آی پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با سرویس وی آی پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
درباره سرویس وی آی پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

این سرویس جهت اطمینان دانشجویان از حضور در اتوبوس و تماس با ایشان جهت یاد آوری سفر راه اندازی شده است .