سعید جعفری زاده

سعید جعفری زاده

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با سعید جعفری زاده
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سعید جعفری زاده

کارشناس ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه شیراز