سلسله نشست های  توسعه زنان در حوزه تکنولوژي

سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سلسله نشست های توسعه زنان در حوزه تکنولوژي

این نسشت با حضور یک مدیر و یک کارآفرین برگزار خواهد شد. مدیر از موانع، چالش ها و تجربیات خود سخن می گوید و کارآفرین در باره مسیر شغلی و نحوه کارآفرین شدن خود صحبت خواهد کرد. هدف از برگزاری این رویداد آشنایی با ریسک ها، چالش ها و موانع موجود بر سر راه هرکدام از این افراد می باشد. در پایان رویداد افراد با توجه به صحبت های انجام شده پرسش های خو را با سخنرانان مطرح میکنند.