سمیه آقارضی (مدیر زیستا)

سمیه آقارضی (مدیر زیستا)

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با سمیه آقارضی (مدیر زیستا)
شماره برگزارکننده
۰۹۹۱۰۴۳۰۶۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سمیه آقارضی (مدیر زیستا)

? تیم آموزشی-تحقیقاتی نخبگان زیستا ?(زیست، یادگیری، سلامت، تحقیق، آموزش)

نمایندگی از به شماره عضویت ۳۴۲۹ :

شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت 

انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران 

شرکت دانش بنیان دانش ثمین