سنجش فناوران سلمان

سنجش فناوران سلمان

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با سنجش فناوران سلمان
شماره برگزارکننده
۰۷۱۳۲۳۱۹۱۱۹
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سنجش فناوران سلمان

گروه آموزشی سنجش فناوران سلمان در راستای برنامه توانمندسازی دانشجویان،نخبگان ،علاقه مندان و شرکتهای دانش بنیان، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی در موضوعات مختلف اقدام نموده است.

دوره آموزشی سلمان با هدف آشنایی علاقه مندان و دانشجویان با حوزه دانش بنیان تدوین و برگزار گردیده است.

رویکرد اصلی گروه سلمان در برگزاری این دوره ها تروج گفتمان دانش بنیان در میان دانشجویان ، علاقه مندان و نخبگان ?و سوق دادن و هدایت آنها به سمت ترویج گفتمان دانش بنیان و اقتصادی پویا بوده است و از این رو سعی بر این شده تا جهت استفاده بیشتر و مطلبوتر علاقه مندان هزینه های دوره با حداقل ممکن برگزار گردد تا امکان حضور همگان فراهم گردد.

درحال حاضر ۸ کارگاه آموزشی به صورت یک نیم روز آموزشی با عناوین و سرفصلهای مختلف تدوین گردیده است.