سنجش فناوران سلمان

ارتباط با سنجش فناوران سلمان
درباره سنجش فناوران سلمان

گروه آموزشی سنجش فناوران سلمان در راستای برنامه توانمندسازی دانشجویان،نخبگان ،علاقه مندان و شرکتهای دانش بنیان، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی در موضوعات مختلف اقدام نموده است.

دوره آموزشی سلمان با هدف آشنایی علاقه مندان و دانشجویان با حوزه دانش بنیان تدوین و برگزار گردیده است.

رویکرد اصلی گروه سلمان در برگزاری این دوره ها تروج گفتمان دانش بنیان در میان دانشجویان ، علاقه مندان و نخبگان ?و سوق دادن و هدایت آنها به سمت ترویج گفتمان دانش بنیان و اقتصادی پویا بوده است و از این رو سعی بر این شده تا جهت استفاده بیشتر و مطلبوتر علاقه مندان هزینه های دوره با حداقل ممکن برگزار گردد تا امکان حضور همگان فراهم گردد.

درحال حاضر ۸ کارگاه آموزشی به صورت یک نیم روز آموزشی با عناوین و سرفصلهای مختلف تدوین گردیده است.