سوسن  سیمایی

سوسن سیمایی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با سوسن سیمایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۲۸۰۵۳۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سوسن سیمایی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی