سوسن  سیمایی

سوسن سیمایی

رویداد‌ها۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳
ارتباط با سوسن سیمایی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۲۸۰۵۳۲۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سوسن سیمایی

کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

مدرس مهارتهای فردی و سازمانی