سیدامید خیریه

سیدامید خیریه

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۰۹
ارتباط با سیدامید خیریه
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۶۳۹۷۹۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سیدامید خیریه

موسسه آوای سخن امید

آموزش مهارت های ارتباطی فن بیان و سخنرانی