سیدامید خیریه

سیدامید خیریه

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۸۸
متاسفانه نتیجه‌ای براساس جستجوی شما یافت نشد
ارتباط با سیدامید خیریه
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۶۳۹۷۹۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سیدامید خیریه

موسسه آوای سخن امید

آموزش مهارت های ارتباطی فن بیان و سخنرانی