سید سروش میرعبدالعظیم زاده میرمبینی

سید سروش میرعبدالعظیم زاده میرمبینی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با سید سروش میرعبدالعظیم زاده میرمبینی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۷۰۶۴۰۴۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سید سروش میرعبدالعظیم زاده میرمبینی

 

پژوهشگر مهندسی پزشکی و علوم اعصاب