تجارت الکترونیک پارس

ارتباط با تجارت الکترونیک پارس
درباره تجارت الکترونیک پارس

کارشناس ارشد بازاریابی پروژه های مشارکتی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دارنده مدرک رسمی از آکادمی ICS کانادا و Alliance آمریکا در زمینه بازاریابی و فروش و تجارت الکترونیک