سید امید موسوی

سید امید موسوی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۸
ارتباط با سید امید موسوی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۸۵۸۰۰۹۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سید امید موسوی

دانشگاه امیر کبیر +شرکت توسعه فناوری تحلیلگر امید