سید فرهنگ نیساری درو

سید فرهنگ نیساری درو

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با سید فرهنگ نیساری درو
شماره برگزارکننده
۰۹۱۹۱۰۸۰۱۳۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سید فرهنگ نیساری درو

کارشناس ‍‍ICT

کارشناس ارشد مکاترونیک

کارشناس باستان شناسی

خلبان هواپیمای فوق سبک

طبیعت گرد و گردشگر