سید محمد حسین حسینی

سید محمد حسین حسینی

رویداد‌ها۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۳
ارتباط با سید محمد حسین حسینی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۶۰۷۰۶۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سید محمد حسین حسینی

سید محمد حسین حسینی

منتقد، پژوهشگر و کارشناس ادبیات

دوره های آموزشی داستان نویسی را زیر نظر اساتید بنام نظیر:

استاد پروین سلاجقه

امیرحسن چهلتن

و جناب آقای شجاعی

گذرانده است.