سید محمد حسین حسینی

سید محمد حسین حسینی

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۰
چهارشنبه ۷ اسفند

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
چهارشنبه ۲ بهمن

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
چهارشنبه ۱ آبان

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
چهارشنبه ۶ شهریور

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
چهارشنبه ۲ مرداد

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
چهارشنبه ۱ خرداد

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
چهارشنبه ۴ اردیبهشت

کافه گردی با جناب سین

 • تهران
 • رایگان
آواتارسید محمد حسین حسینی
ارتباط با سید محمد حسین حسینی
شماره برگزارکننده
۰۲۱۸۶۰۷۰۶۸۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سید محمد حسین حسینی

سید محمد حسین حسینی

منتقد، پژوهشگر و کارشناس ادبیات

دوره های آموزشی داستان نویسی را زیر نظر اساتید بنام نظیر:

استاد پروین سلاجقه

امیرحسن چهلتن

و جناب آقای شجاعی

گذرانده است.