سید محمد صادق میری

سید محمد صادق میری

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲
ارتباط با سید محمد صادق میری
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۴۷۵۳۸۵۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سید محمد صادق میری

مهندس سید محمد صادق میری

موسس باشگاه توانگری

مربی رشد و توسعه فردی (دانش آموخته آکادمی موفقیت آمریکا)

مدرس رسمی مهارت‌های زندگی (از موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

دوره‌های باشگاه توانگری به هیچ عنوان جنبه انگیزشی و زودگذر نداشته و با هدف ایجاد شناخت صحیح از خود و تغییر ماندگار مبتنی بر ارزش‌ها و اولویت‌های منحصر به هر فرد طراحی شده است