سید مرتضی هادوی

سید مرتضی هادوی

رویداد‌ها۲۰
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۶۹
یک‌شنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

کنترل خشم (بر پایه علوم مغز)

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

تربیت جنسی کودکان

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

زندگی با حسادت

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
سه‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

دوستیابی و شبکه‌سازی کودکان

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

بازیابی زندگی شاد با هک مغز

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

اثرگذاری بر مغز دیگران

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۰۰

هوش مالی کودکان

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

کنترل خشم (بر پایه علوم مغز)

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

اثرگذاری بر مغز دیگران

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

تربیت جنسی کودکان

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

کنترل خشم (بر پایه علوم مغز)

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۰۰

تربیت جنسی کودکان

 • آنلاین
 • رایگان
آواتارسید مرتضی هادوی
ارتباط با سید مرتضی هادوی
شماره برگزارکننده
۰۹۰۴۴۷۴۵۶۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی