سینا حسنی نژاد

سینا حسنی نژاد

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰
ارتباط با سینا حسنی نژاد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۳۷۴۱۹۱۲۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره سینا حسنی نژاد

انجمن علمی مهندسی کامپیوتردانشگاه پیام نور