سینا کمالی

سینا کمالی

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۳
ارتباط با سینا کمالی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره سینا کمالی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف