شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد تهران مرکزی

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد تهران مرکزی

رویداد‌ها۱۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۱
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد تهران مرکزی
شماره برگزارکننده
تماس از خطوط ثابت : ۴۴۶۰۰۲۳۵ داخلی ۱۰۶۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد تهران مرکزی

اولین شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه آزاد اسلامی