شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان

رویداد‌ها۱۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۶۴
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی اصفهان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی