شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۲
ارتباط با شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی