شاخه‌ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران

شاخه‌ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با شاخه‌ی دانشجویی ACM دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام