شبکه انتشار دانش با همکاری مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان

شبکه انتشار دانش با همکاری مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان

رویداد‌ها۱۳
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸
ارتباط با شبکه انتشار دانش با همکاری مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۶۲۸۹۴۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شبکه انتشار دانش با همکاری مؤسسه بین المللی توسعه دانش فردای ایرانیان

Knowledge Diffusion Network is a nonprofit organization registered at Canada that aims to promote collaboration of Iranian academics living abroad with the scientific community in Iran. This organization was founded in December 2003 by a few alumni of Iranian universities who reside in Canada, U.S., U.K. and Iran.