شبکه توانبخشی ایران

شبکه توانبخشی ایران

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۱
جمعه ۲۳ خرداد

توانبخشی ریوی

  • از ۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارشبکه توانبخشی ایران
جمعه ۲ خرداد

توانبخشی حافظه

  • از ۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارشبکه توانبخشی ایران
پنج‌شنبه ۱ خرداد

توانبخشی توجه

  • از ۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارشبکه توانبخشی ایران
پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت

توانبخشی شناختی اتیسم

  • از ۵۰,۰۰۰ تومان
آواتارشبکه توانبخشی ایران
ارتباط با شبکه توانبخشی ایران
شماره برگزارکننده
۰۹۳۶۶۵۷۱۳۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام