شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای زیستی تشخیص سریع

شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای زیستی تشخیص سریع

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای زیستی تشخیص سریع
شماره برگزارکننده
۰۹۲۲۱۵۸۴۱۳۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای زیستی تشخیص سریع