شتابدهنده افق

ارتباط با شتابدهنده افق
درباره شتابدهنده افق

شتابدهنده افق، حامی طلاب و دانشجویان علاقمند به ایده پردازی، تیم سازی و ارزش آفرینی