شتابدهنده آبان و ستاد توسعه فناوری آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست

شتابدهنده آبان و ستاد توسعه فناوری آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۱
ارتباط با شتابدهنده آبان و ستاد توسعه فناوری آب، خشكسالی، فرسایش و محیط زیست
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۴۶۸۷۹۷۴۳ داخلی ۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام