شتابدهنده ایده تا عمل

شتابدهنده ایده تا عمل

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۵
ارتباط با شتابدهنده ایده تا عمل
شماره برگزارکننده
۰۹۰۵۹۰۳۹۰۵۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شتابدهنده ایده تا عمل

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب