شتابدهنده ایده تا عمل

شتابدهنده ایده تا عمل

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۶
ارتباط با شتابدهنده ایده تا عمل
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شتابدهنده ایده تا عمل

مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب