شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

رویداد‌ها۸
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵
ارتباط با شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر
شماره برگزارکننده
۰۳۵۳۸۳۰۱۷۶۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر

شتابدهنده پیشگامان توسط هلدینگ گروه تعاونی پیشگامان کویر به منظور ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی کسب و کارهای نوآور و فناور در یزد تاسیس گردید