شتاب دهنده آی تک

شتاب دهنده آی تک

رویداد‌ها۱۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۶۳
ارتباط با شتاب دهنده آی تک
وبسایت
http://itechac.com
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۷۱۱۲۴۰۰۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شتاب دهنده آی تک

مدیر برگزاری رویدادهای شرکت توسعه دانش و فناوری پارسیان (PUD)