شتاب دهنده تاب تک

شتاب دهنده تاب تک

رویداد‌ها۱۰
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۱
ارتباط با شتاب دهنده تاب تک
وبسایت
https://tobtech.ir
شماره برگزارکننده
۰۲۵۹۱۰۰۲۰۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شتاب دهنده تاب تک

شتاب دهنده تاب تک با همکاری دانشگاه پردیس فارابی تهران برگزار می نماید