شرکت آریاهمراه سامانه

شرکت آریاهمراه سامانه

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۲
ارتباط با شرکت آریاهمراه سامانه
شماره برگزارکننده
۰۲۱۲۷۴۸۱۷۷-۰۲۱۲۷۴۸۴۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره شرکت آریاهمراه سامانه

 • کلیات دوره:
   شناخت اهمیت و ساختار استراتژیک IT
   مدیریت برون سپاری در IT
   مدیریت برنامه های کاربردی (Application) در IT
   مدیریت کسب و کار ها و خدمات در IT
   مدیریت ریسک، امنیت و تداوم خدمات در IT
   مدیریت تغییرات و کیفیت در IT
   مدیریت اطلاعات و دانشIT
 • آزمون بین المللی دوره توسط Exin