شرکت آسمان صنعت یسنا پارس

ارتباط با برگزارکننده
درباره شرکت آسمان صنعت یسنا پارس

شرکت آسمان صنعت یسنا پارس به عنوان تنها نماینده کارگروه پهپاد صنایع هوایی و فضایی ایران در کرمان زیر نظر دبیر این کارگروه اقدام به برگزاری این سمینار و گرفتن آزمون توسط خود دبیر کارگروه جهت اخذ گواهینامه پرواز با پهپاد را دارد.