شرکت آسمان صنعت یسنا پارس

ارتباط با شرکت آسمان صنعت یسنا پارس
درباره شرکت آسمان صنعت یسنا پارس

شرکت آسمان صنعت یسنا پارس به عنوان تنها نماینده کارگروه پهپاد صنایع هوایی و فضایی ایران در کرمان زیر نظر دبیر این کارگروه اقدام به برگزاری این سمینار و گرفتن آزمون توسط خود دبیر کارگروه جهت اخذ گواهینامه پرواز با پهپاد را دارد.