شرکت تحقیق و توسعه یسناپارس

شرکت تحقیق و توسعه یسناپارس

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۵۸
ارتباط با شرکت تحقیق و توسعه یسناپارس
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۵۶۴۲۱۹۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره شرکت تحقیق و توسعه یسناپارس

ارائه راهکارهای مدیریتی مبتنی بر دانش و فناوری